Изберете страница

Кранове

Автошкола “Вали М 12” организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на кранове.

Необходими документи

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка;
  • Медицинско свидетелство за работа, със заключение, че лицето е годно да работи като автокранист и заверка от Психодиспансер, че не се води на отчет.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за автокран получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор, което е валидно в чужбина след превод и легализация.

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.

Изпити за придобиване на правоспособност за кранисти

Изпититите са по теория и практика, провеждащи се пред представител на ДАМТН. Оценките са „Да“ или „Не“. Изпитът по теория е писмен. Изпитът по практика е по изпитно задание.